Elke ouder wil graag dat zijn of haar kind lekker in zijn vel zit en durft te laten zien wie hij of zij is. Helaas ervaart een kind wel eens dingen in zijn of haar leven die minder leuk zijn. Denk hierbij aan een scheiding, slaapproblemen, (faal)angst, gedragsproblemen en pesten.

Ik bied handvatten voor ouders en kinderen aan. Tijdens het traject zal het gedrag van jouw kind gaan veranderen. Wanneer de omgeving van jouw kind niet mee verandert, heeft het traject geen zin. Het is daarom belangrijk dat ouders open staan voor verandering en bereid zijn om mee te willen en kunnen doen. Het traject gaan we namelijk samen aan!

Het traject is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Eerst volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen jullie alvast wat vertellen over jullie hulpvraag. Dit mag telefonisch, via teams of kan in de praktijk plaatsvinden.

Daarna volgt er een kennismakingsgesprek samen met jullie kind. Na het kennismakingsgesprek is het belangrijk dat zowel beide ouders, jullie kind en ik, gaan kijken of we het traject samen aan gaan. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. Soms komt het voor dat er geen klik is, dan zal ik jullie ook door verwijzen.

Gaan we het traject met elkaar aan? Dan vindt er een eerste sessie plaats met alleen de ouders. Gedurende het hele traject zullen er gesprekken vinden met beide ouders. Dit mag in de praktijk, maar dit mag ook via teams of de telefoon. Tijdens dit gesprek wordt de vragenlijst besproken, die ik na het kennismakingsgesprek heb gemaild.

Vaak duurt een traject 6 tot 8 sessies, dit hangt geheel af van de hulpvraag. Ik bied elk kind zorg op maat. Dit houdt in dat ik kijk naar wat jouw kind nodig heeft en wat hij of zij wilt doen tijdens een sessie. Een sessie kan bestaan uit spelletjes spelen, tekenen, knutselen, bouwen etc.

Na 4 sessies volgt er een tussenevaluatie waarin we samen kijken hoeveel sessies er nog nodig zijn.

Het traject sluiten we af met een eindevaluatie.